Betingelser for brug af AltiMaskiner.dk


Velkommen til webstederne fra Taglers ApS (herefter kaldet "vi", "websteder", "tjenester" eller "AltiMaskiner.dk "). Ved at gå ind på vores websteder accepterer du ("du" eller "brugeren") at være underlagt vilkår og betingelser i denne brugeraftale. Læs disse vilkår og betingelser grundigt. Den 4.3.2010

www.AltiMaskiner.dk (AltiMaskiner.dk ) er en internetbaseret offentlig markedsplads, der giver branche- og fagfolk mulighed for at søge efter, købe, sælge og udleje brugte og fabriksnye køretøjer, materiel og andre maskiner. På AltiMaskiner.dk finder du det seneste udvalg fra førende producenter og forhandlere, af maskiner fra fagfolk samt private sælgere og andre nyttige tjenester. AltiMaskiner.dk fungerer som et forbindelsesled mellem potentielle købere og sælgere, med et stærkt annonce-forum samt firma-index.

Hovedformålet med AltiMaskiner.dk er at vise annoncer med fabriksnyt/brugt udstyr på internettet. Enhver salgsaftale om fabriksnyt/brugt udstyr, der har været annonceret på AltiMaskiner.dk , indgås alene mellem køber og sælger. AltiMaskiner.dk er ikke part i disse aftaler. Alle oplysninger om et specifikt stykke fabriksnyt/brugt udstyr ("oplysninger") stammer fra sælger/udlejer, ikke fra AltiMaskiner. AltiMaskiner.dk er ikke ansvarlig for, - og garanterer ikke for ydeevne eller egnethed til et bestemt formål for sådant fabriksnyt/brugt udstyr.

Det materiale, der vises på AltiMaskiner.dk , er kun beregnet som information. Selvom vi forhåber os på, at alle brugere af AltiMaskiner.dk vil udvise omhu og følge god praksis, har vi ikke mulighed for at verificere de oplysninger, de angiver. Før du køber fabriksnyt/brugt udstyr eller gør brug af anden tjeneste, som du har læst om på AltiMaskiner.dk , bør du få bekræftet alle oplysninger (herunder prisen), der er afgørende for din beslutning om at købe, hos sælger. Når du køber brugt udstyr, skal du overveje købet på samme måde, som hvis du købte via en avisannonce. Det samme gør sig gældende ved emner under udlejning.

Hvis du beslutter dig for at købe fabriksnyt/brugt udstyr, finansiering eller transport eller andre emner som resultat af de oplysninger, du har fået under besøg på Tagler’s websteder, som AltiMaskiner.dk , er din kontraktspart ikke Taglers eller AltiMaskiner.dk , men sælger af det pågældende emne.

For at opnå adgang til AltiMaskiner.dk ’s tjenester, skal du a) angive dine kontaktdata og andre personlige oplysninger ved at udfylde en ”Opret bruger” -formular samt b) acceptere at være underlagt disse generelle betingelser. Taglers /AltiMaskiner.dk gemmer de oplysninger du angiver, så du kan benytte webstedet uden at skulle udfylde oplysningerne igen. Kun personer, der er myndige, kan registreres som brugere af vore websteder, herunder AltiMaskiner.dk .

Ved at registrere dig som bruger garanterer du, at de angivne oplysninger er sande og nøjagtige, samt at du med det samme vil opdatere eventuelle ændringer i oplysninger under ”Min Profil” på Altimaskiner.dk. Taglers har ret til at nægte fremtidig brug af webstedet ved gyldig grund til mistanke om, at oplysninger er urigtige, upræcise, uaktuelle eller ufuldstændige, eller hvis du ikke følger vilkår og betingelser i denne brugeraftale. Taglers kan desuden tage retslige midler i brug.

Som del af registreringen vil du blive bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode. Det er dit ansvar at beskytte dit brugernavn og din adgangskode og underrette Taglers/AltiMaskiner.dk via e-mail (info@AltiMaskiner.dk ) i tilfælde af viden eller mistanke om uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode. Indtil Taglers/AltiMaskiner.dk modtager en sådan meddelelse, er du ansvarlig for al brug af dit brugernavn og din adgangskode.

Taglers ønsker at beskytte AltiMaskiner.dk ’s brugeres personlige oplysninger og bestræber sig på at sikre, at disse data beskyttes mod uautoriseret adgang og misbrug. Ingen sikkerhedssystemer er sikret hundrede procent mod indbrud, og vi kan derfor ikke garantere for sikkerheden for vores database, ej heller garantere, at de oplysninger du angiver, ikke opsnappes af andre under overførslen til os via internettet.

Taglers/AltiMaskiner.dk har ret til at benytte og videregive dine brugeroplysninger (f.eks. brugernavn og e-mail-adresse) til tredjemand, medmindre du udtrykkeligt giver os besked om andet. Oplysningerne kan f.eks. videregives til parter, som vi mener, kan være interessante for dig, f.eks. forhandlere af produkter og tjenester, der er relateret til brugt udstyr. Oplysningerne videregives inden for rammerne af gældende love. Ved brug af tjenesterne giver du dit samtykke til disse bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Ved at indsende din annonce til AltiMaskiner.dk , anmoder du om at få annoncen offentliggjort i vores tjenester. En gyldig aftale indgås mellem AltiMaskiner.dk og brugeren, når vi har godkendt og accepteret teksten i annoncen. Det er sælgers ansvar at angive specifikt, hvor den pågældende annonce skal offentliggøres: på AltiMaskiner.dk (sælgers eget fabriksnye/brugte udstyr på hans egen hjemmeside) og/eller på sælgers egen intranet/extranet-tjeneste. Taglers/AltiMaskiner.dk forbeholder sig ret til at afvise eller tilbagetrække enhver annonce efter eget skøn.

AltiMaskiner.dk vil kontakte dig via e-mail, hvis din annonce af en eller anden grund ikke er egnet til offentliggørelse. AltiMaskiner.dk kan nægte brugere, der ikke optræder professionelt eller i overensstemmelse med god praksis, adgang til webstedet. Forudsætningerne for offentliggørelse evalueres individuelt for hver enkelt annonce.

Annoncerne er individuelle og kan indeholde oplysninger udelukkende om et enkelt stykke fabriksnyt/brugt udstyr. Det er dit ansvar som sælger/annoncør at give sande og fuldstændige produktoplysninger om det pågældende stykke fabriksnye/brugte udstyr og dets tilstand samt øvrige detaljer, der kan være relevante for en potentiel køber i overensstemmelse med gældende lov, administrative vedtægter og god forretningsskik. Du accepterer at være forpligtet af garantien, prisen og andre oplysninger, du har angivet i annoncen.

Når det pågældende stykke fabriksnye/brugte udstyr er solgt/udlejet, er det dit ansvar at sørge for, at annoncen bliver fjernet fra AltiMaskiner.dk . Du er også ansvarlig for at svare på alle forespørgsler, meddelelser og tilbud, du modtager på baggrund af annoncen.

Købstilbud modtaget via webstedet er kun bindende, når tilbuddet indeholder fuldstændige detaljer om det væsentlige indhold i transaktionen, såsom betingelser for levering og betaling.

Når du indsender en annonce til AltiMaskiner.dk til offentliggørelse, accepterer du, at alle immaterielle rettigheder og ejendomsret i forbindelse med annoncen, som den vises på webstedet, overgår til Taglers/AltiMaskiner.dk . Vi kan redigere, sortere, kopiere og offentliggøre oplysningerne i deres helhed eller delvist. Kommercielle og tekniske oplysninger må dog ikke redigeres.

Vi har ikke mulighed for at verificere, hvorvidt de enkelte oplysninger eller udsagn, som angives i annoncerne, er sande. Følgelig er du som oplysende bruger ansvarlig for ethvert tab, enhver omkostning eller andre udgifter, vi måtte få på baggrund af et urigtigt udsagn, som du med overlæg har erklæret eller angivet.

Du har ret til at annullere annoncen til enhver tid og af enhver grund.

Hvis en godkendt annonce af en eller anden grund ikke vises på webstedet, er du berettiget til en refundering af annoncens pris, medmindre udeladelsen skyldes uforudsete omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, eller misligholdelse fra din side af denne aftale. Vores erstatningsansvar i forbindelse med misligholdelse eller forsømmelighed kan ikke overstige et beløb, der svarer til prisen på annoncen.  

Du kan registrere dig som bruger af AltiMaskiner.dk , læse annoncer, kontakte sælger, afgive købstilbud, oprette købs-agent samt få en grundoptagelse i vort Firma-index gratis.

Individuelle annoncer kan indrykkes på webstedet AltiMaskiner.dk for et beløb som angivet på den til enhver tid gældende prisliste. Den gældende momssats vil blive tillagt alle priser.

Betaling for annoncer sker via internetbank eller kreditkort. Links til sådanne banker findes på AltiMaskiner.dk ’s hjemmeside. Annoncer offentliggøres først, når betaling har fundet sted. Aftalekunder, der annoncerer fabriksnyt/brugt udstyr på fast månedsbasis, faktureres for benyttede tjenester.  

Dit tilbud om at købe et stykke fabriksnyt/brugt udstyr, der er annonceret på AltiMaskiner.dk , er kun bindende, når det indeholder alle oplysninger (såsom betingelser for levering og betaling), der er relevante for sælgeren. Du bør derfor altid kontakte sælgeren, når du ønsker at afgive et bindende tilbud på et stykke fabriksnyt/brugt udstyr, for at sikre, at alle nødvendige oplysninger udveksles, inden tilbuddet afgives. De samme regler gør sig gældende i tilfælde af materiel til leje.
 

Taglers/AltiMaskiner.dk gør opmærksom på, at alle oplysninger om det fabriksnye/brugte udstyr, der annonceres på webstedet, udelukkende stammer fra sælgeren af det pågældende udstyr. Det er alene sælger, der har vurderet og kommenteret det brugte udstyrs tilstand. Vurderingen er således ikke foretaget af en uvildig tredjepart, og Taglers/AltiMaskiner.dk er ikke ansvarlig for rigtigheden og nøjagtigheden af disse vurderinger.

 

Alt indhold, herunder tekst, grafik, software og andet materiale på webstedet samt opsætning og bearbejdelse af sådant indhold, ejes af Taglers/AltiMaskiner.dk og er beskyttet af de Danske love om ophavsret. Al brug, herunder distribution, offentliggørelse, reproduktion, fremvisning eller anden udnyttelse af indholdet på webstedet, er kun tilladt med vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Dog kan annoncøren altid efter eget ønske samtykke til at andre medier kan benytte dennes annoncedata.
 

Indholdet på dette websted tilbydes "som det er og forefindes" og "som tilgængeligt". Der gives ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller indholdet på webstedet. Taglers vil godtgøre fejl i tjenester, hvor der kræves betaling, hvis fejlen skyldes forsømmelighed fra vores side. Vi vil enten rette sådanne fejl eller godtgøre initialskader, der blev forårsaget af fejlen. Vi afgør efter eget skøn, hvilken af de to beføjelser der anvendes, og godtgørelsen vil i alle tilfælde være begrænset til den pris, der er betalt for annoncen.
Taglers/AltiMaskiner.dk kan ikke holdes ansvarlig for nogen former for indirekte skader eller skader, der skyldes forhold som ligger uden for vores rimelige kontrol eller stammer fra bruger eller anden tredjepart.
Vi garanterer ikke, at webstedet eller webstedets servere er fri for fejl, vira eller andre skadelige elementer. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af webstedet eller lukke for adgangen til det efter eget skøn.
På webstedet findes links og referencer til materialer og websteder fra tredjeparter. Selvom vi opfordrer til at konsultere disse websteder, påtager vi os intet ansvar for materiale, der er oprettet eller offentliggjort af sådanne websteder, og tilstedeværelsen af sådanne links betyder ikke, at vi godkender eller står inde for det materiale eller de produktoplysninger, der findes via et sådant link.

Taglers/AltiMaskiner.dk kan til enhver tid slette, ændre eller supplere indholdet på webstedet uden forudgående varsel. Vi forbeholder os ret til at lukke, ændre, afbryde eller afslutte enhver del af webstedet helt eller delvist efter eget skøn. Webstedet kan være midlertidigt utilgængeligt på grund af vedligeholdelse eller af andre grunde.  

Internettet er et medie, der udvikler sig hele tiden. Taglers/AltiMaskiner.dk kan til enhver tid ændre betingelserne i denne brugeraftale. I sådanne tilfælde vil vi anbringe de reviderede vilkår på webstedet. Ved fortsat at benytte denne tjeneste efter sådanne ændringer accepterer du at være underlagt den reviderede brugeraftale.  

Hvis du har kommentarer til eller forslag til forbedringer af dette websted, bedes du sende dine kommentarer og/eller en kopi af det materiale, du mener er unøjagtigt, til adressen (info@AltiMaskiner.dk ) sammen med grunden til din indsigelse eller dit forslag.  

Hvis en eller flere bestemmelser i denne brugeraftale ikke findes retskraftige, skal sådanne bestemmelser gøres gældende i det videst mulige omfang tilladt af gældende lov.

En part kan udsætte gennemførelsen af en forpligtelse under denne aftale, hvis denne part ikke har mulighed for at gennemføre forpligtelsen på grund af en hændelse, der ligger uden for dennes rimelige kontrol og som ikke med rimelighed var til at forudse, da aftalen blev indgået. En sådan hændelse omfatter bl.a.: strejke, lockout, fejl i telekommunikation, brand, tyveri, vandskade, sabotage og hærværk.  

Disse vilkår og betingelser træder i kraft, når du accepterer dem, og er gældende, indtil andet meddeles. Taglers/AltiMaskiner.dk kan til enhver tid og efter eget skøn nægte adgang til webstedet for en bruger, der ikke overholder disse vilkår og betingelser eller forstyrrer andre brugere eller selve webstedet.  

Overskrifterne på bestemmelserne i denne aftale skal ikke anses for at være en del af aftalen eller tages i betragtning ved udlægningen eller fortolkningen af denne.  

Denne brugeraftale og forholdet mellem brugeren og Taglers reguleres af Dansk ret og fortolkes i henhold hertil med undtagelse af reglerne om lovvalg. Alle tvister, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres endeligt ved Dansk domstol i København, Danmark.  

Hovedkontor
Adresse: Taglers ApS, Kronborggade 13, 2200 København N
info@altimaskiner.dk
Tlf.: +45 3581 8382
CVR: 29848483

Få din maskine online

Bliv annoncør

Er du på udkik efter en ny/brugt maskine til din Virksomhed?

På Altimaskiner.dk kan du finde maskiner til mange forskellige brancher.
I alt ca. 25.000 annoncer i 6 forskellige kategorier - fra danske forhandlere og handlende:

LANDBRUG - TRANSPORT - ENTREPRENØR - HAVE PARK, VEJ og SKOV – INDUSTRI - BYGGEMATERIALER OG VÆRKTØJ

Altimaskiner.dk er landsdækkende

Se udvalget fra sælgere og udlejere fra hele landet.
F.eks.
Traktorer, mejetærskere, sprøjter og jordbearbejdningsredskaber.
Lastbiler, forvogne, trækkere, erhvervskøretøjer, busser og containere.
Gravemaskiner, materialehåndtering, lifte og mandskabsmoduler.
Havetraktorer, græsslåmaskiner, skovmaskiner og vinterudstyr.
Produktionsudstyr, gaffeltrucks, rengøring, inventar og kraner.
Træ, døre og vinduer, værktøj, metal og vvs og belysning.

Der er maskiner både til salg og til leje.

Følg os på facebook

Ok